Kapalı (Laparoskopik) Miyom Ameliyatı

Portföy Description

Aşağıda tıbbi hastalıklar hakkında verilen bilgiler reklam amaçlı değildir. Hastaları bilgilendirme ve tanıtım amaçlı yazılardır. Aşağıda belirtilen hastalıklardan birinin siz de olduğunu düşünüyorsanız, tıbbi öneri ve tedavi için mutlaka bu konu hakkında uzmanlaşmış sağlık profesyonellerine muayene olmanızı öneririz.

 

Kapalı yani Laparoskopik miyom ameliyatını yıllardır başarıyla uygulayan bir hekim olarak, bu kapalı cerrahi yönteminin, özellikle çocuk istemi olan, üreme çağında ve rahmini korumak isteyen kadınlarda miyom tedavisinde altın standart tedavi olduğunu söyleyebilirim. Kapalı miyom ameliyatı, kapalı ameliyatlar içerisinde zorluk derecesi yüksek olan ameliyatlardandır. Bu yüzden bu ameliyatların, kapalı ameliyatlarda tecrübesi yüksek hekimler tarafından yapılması gerekmektedir. Tüm jinekolojik ameliyatlarımın %95’ini kapalı olarak gerçekleştiren bir hekim olarak, Ankara’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalarımızı, anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde bu kapalı yöntemle ameliyat etmekteyiz.

Ayrıca bu kapalı miyom ameliyatı şeklinin ülkemizde daha yaygın yapılabilmesi için hem Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yapan asistan hekimlerin hem de meslek sonrası eğitim kurslarına katılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının eğitilmesinde eğitici olarak aktif rol oynadım ve rol oynamaktayım.

WhatsApp üzerinden randevunuzu oluşturmak için buraya tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıda da genel olarak miyomlar hakkındaki bilgilendirici yazımı okuyabilir ve videodan da miyomlar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sağlıkla kalın…

 

Miyom Nedir?

Miyomlar, rahmin kas dokusundan gelişen kanser olmayan tümörlerdir. Kadınlarda en sık görülen pelvik tümörlerdir. Ancak bu kadar sık görülmesi kadınları korkutmamalıdır. Çünkü miyomların, rahimden çıkarılma ameliyatı olan miyomektomi ameliyatı ancak miyomlar kadınlarda bir şikayete neden olursa yapılır.

Miyom ameliyatlarında laparoskopik (kapalı) ameliyat tekniği çok önemlidir. Çünkü kapalı miyom ameliyatı, hasta dostu bir ameliyattır. Bu ameliyat şekli; hastaya daha az ağrı, daha az kanama, daha iyi kozmetik sonuçlar, daha çabuk iyileşme dönemi ve hastanede daha az kalma gibi birçok avantajlar sunmaktadır.

Bu yazımda miyomların ne sıklıkla görüldüğü, kimlerin miyom açısından daha risk altında olduğu, miyomların nasıl ağrı veya kısırlık yaptığı, miyom kanser ilişkisini, miyomların tipleri ve miyomektomi ameliyatının (açık, kapalı, histereskopik) değişik tiplerinin nasıl ve ne zaman yapıldığı hakkında bilgiler vereceğim.

Umarım faydalı olur.

 

Miyomların Görülme Sıklığı Nedir?

Miyomlar ergenlik dönemi öncesi görülmemektedir. Kadınlarda adet başladıktan sonra miyom görülme riski başlamaktadır ve bu risk yaş ile beraber artmaktadır. 40 yaş üzeri kadınlarda yeni ortaya çıkmış miyom saptanması oranı yaklaşık %40 ile %50 arasındadır. Tüm hayat boyu miyom görülme oranı düşünüldüğünde bu oran yaklaşık %70 ile %80 arasındadır. Menopoz dönemi sonrası mevcut miyomlarda küçülme ve yeni miyom ortaya çıkma riski azaldığı için menopoz sonrası dönemde miyomlar daha az saptanmaktadır.

 

Miyomu Oluşturan Faktörler Nelerdir ve Kimler Risk Altındadır?

Irk:  Siyahi ırktan gelen kişilerde miyomların görülme oranı daha fazladır. Miyomlar siyahi ırkta daha fazla şikayet yapma ve erken yaşta ortaya çıkma eğilimindedir.

Doğum yapmış olmak: Bir veya birden fazla doğum yapmış olmak miyom gelişme riskini azaltmaktadır. Doğum yapılan yaşın da miyom gelişmesi üzerine etkileri vardır. Özellikle 30’lu yaşlardan sonra doğum yapmış kadınlarda, 20’li yaşlarda doğum yapanlara oranla miyom daha az görülmektedir.

Adetlerin (Regl) erken başlaması: Erken yaşta adetlerin başlaması miyom görülme riskini arttırmaktadır. Bu etkide, adetlerin erken başlaması ile beklenenden daha erken dönemde üretilen kadınlık hormonunun (östrojen) rolü olduğu düşünülmektedir.

Doğum kontrol hapları: Günümüzde kullanılan doğum kontrol hapları miyom gelişimini arttırmamaktadır. Doğum kontrol hapları dışında korunma yöntemi olarak kullanılan 3 aylık iğnelerin özellikle doğum sonrası dönemde miyom oluşumu riskini azalttığı ve mevcut miyomlarda küçülmeye neden olabileceği bilinmektedir. Diğer bir korunma yöntemi olan ve hormonlı spiral olarak bilinen rahim içi araç özellikle rahmin en iç tabakasındaki miyomlara bağlı olabilecek kanamaları azaltabilmektedir. Ayrıca miyomlar üzerinde baskılayıcı etkileri de mevcuttur.

Tüp bebek tedavisi: Yapılan çalışmalarda tüp bebek tedavisi için verilen hormonal ilaçların miyom oluşumunu veya mevcut miyomların büyüklüğünü arttıracak yönde etkilerinin olmadığı gözlemlenmiştir.

Toksik ajanlar: Ftalatlar (plastik yapımında kullanılan bir madde,) poliklorinat bisfenil ve bisfenol A gibi maddelerin miyom oluşumunu arttırıcı etkileri mevcuttur.

Obezite (şişmanlık): Obezite ile miyom arasındaki ilişki net değildir. Aralarında direk bir ilişkiden ziyade indirek bir ilişki olduğu düşünülmektedir.

Diyet: Kırmızı et tüketimi fazla olanlarda akdeniz diyeti ile beslenenlere göre yaklaşık 2 kat daha fazla miyom gelişme riski vardır. Süt ürünleri tüketenlerde miyom görülme riski azalmaktadır. A ve D vitamini eksikliklerinde miyom gelişme riski artmaktadır. Kafein tüketimi ile miyom arasında bir ilişki yoktur. Alkol tüketimi ile özellikle bira tüketimi ile miyom gelişme riski artmaktadır. Sigara kullanımı miyom gelişme riskini arttırmamaktadır.

Genetik: Yapılan çalışmalarda ailesinde miyom olan kadınlarda daha yüksek oranda miyom görüldüğü saptanmıştır.

 

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Miyomların çok büyük bir kısmı hiçbir belirti vermez ve bir şikayete neden olmazlar.

Ancak aşağıda belirtilen şikayetlere yol açan miyomların cerrahi olarak çıkarılmaları gerekmektedir.

 • Ağrılı adetler (regl)
 • Adet döneminde yoğun ve uzun süren kanamalar
 • İlişki sırasında ağrı (disparoni)
 • Ani karın veya kasık ağrısı(dejenerasyon veya torsiyona bağlı olarak)
 • Karın içinde basınç hissi duyulması
 • İdrar kaçırma
 • Sık idrara çıkma
 • Kabızlık
 • Kısırlık

 

Miyomlar Ne Tür Ağrılar Yapar?

Miyomlar ağrılı adetlere (dismenore), ağrılı cinsel ilişkiye (disparoni), kasık ve karın ağrısına neden olabilir. Ağrılı adetlere yoğun adet kanamaları eşlik edebilir. Özellikle rahmin ön duvarını ve tepe kısmını (fundus) tutan miyomlarda cinsel ilişki sırasında derin bir ağrı duyulabilir. Bu ağrı genelde miyomların sayısından ve büyüklüğünden bağımsızdır. Daha nadir olarak da miyomlar, miyom içinde meydana gelen dejenerasyona bağlı olarak veya saplı miyomların kendi etrafında dönüp, kendi kan akımlarını kesmelerinden dolayı (torsiyon) şiddetli ağrıya neden olabilirler.

 

Miyomlar Nasıl İdrar Kaçırma veya Kabızlık Yapar?

Rahim anatomik olarak önde idrar torbası ile arkada bağırsaklar ile komşudur. Dolayısıyla rahimde orta çıkan bir miyom, rahmin oluştuğu bölgesine ve büyüklüğüne bağlı olarak idrar torbası veya bağırsaklara bası yapabilir. Bu basının neticesinde idrar torbasının kapasitesi azaldığından sık idrara çıkma veya idrar kaçırma görülebilir. Bu şikayetlere rahmin ön duvarında bulunan miyomlar neden olur. Rahmin arka duvarından büyüyen miyomlar da bağırsaklara baskı yaparak kabızlığa neden olabilir. Daha nadiren de yana doğru büyüyen miyomlar, böbreklerle idrar torbası arasında idrarı taşıyan, üreter adını verdiğimiz dokuya bası yaparak da böbrekte su toplamasına ve böbrek kaybına neden olabilir.

 

Miyomlar Nasıl Kısırlık Yapar?

Miyomların ancak yaklaşık %1’i kısırlık sorununa neden olmaktadır. Eğer miyom, embriyonun yani döllenmiş yumurtanın yerleşeceği rahmin en iç tabakasında ise embriyonun buraya yerleşimini bozarak kısırlığa neden olabilir. Bazen de miyom, rahmin dışına doğru büyüse de tüpler ile yumurtalığın arasındaki ilişkiyi bozarak da kısırlığa neden olabilmektedir. Nadiren de miyomlar spermin hareket etmesini sağlayan rahmin kendi hareketlerini (peristaltizm) bozduğundan kısırlığa neden olabilir.

 

Miyomlar Kansere Dönüşür Mü?

Miyomlar kansere dönüşmez. Ancak kadınlarda nadir görülen ve rahimde ortaya çıkan sarkom adını verdiğimiz bir kanser türü vardır. Daha çok 40 yaşın üstündeki kadınlarda görülür. Miyom ile sarkomun kesin ayırıcı tanısı ancak bu dokuların mikroskop altında değerlendirilmesi ile yapılabilmektedir. Bu yüzden tanıda kullanılan bir çok yöntem, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniği sarkom ile miyomu tam olarak ayırt edememektedir. Dolayısıyla miyomlar kansere dönüşmemekte ancak miyom oluğu zannedilen rahimdeki bir kitle sarkom olabilmektedir. Dolayısıyla sarkoma ait özelliklere göre davranan, yani; hızlı büyüyen, şiddetli kanama yapan, tek ve büyük bir miyom, özellikle 40 yaşın üstünde tespit edildiği zaman çıkarılmalıdır.

 

Miyom Çeşitleri Nelerdir?

Miyomların en sık kullanılan sınıflaması, rahimden köken aldığı yere göre yapılan sınıflamadır. Bu sınıflamanın dışında Uluslararası Jinekoloji-Obstetri  Federasyonun (FIGO) sınıflamasına göre de Tip 0’dan Tip 7’ye kadar sınıflandırılmaktadır.

 • Submüköz Miyom
 • İntramural Miyom
 • Subseröz Miyom
 • İnterligamentöz Miyom
 • Paraziter Miyom

Submukoz Miyom

Submukoz miyom; rahmin iç duvarıyla ilişkisi olan miyomlar için kullanılan bir terimdir. Gebelik sonuçlarını kötü yönde etkileyebilen bir miyom türüdür. Submukoz miyomlar tamamen rahmin içinde (Tip 0) bulunabileceği gibi yüzde 50’sinden fazlası (Tip 1) veya yüzde 50’den az bir kısmı (Tip 2) rahim içinde bulunabilir. Gebelik şansını arttırmak amacıyla submukoz miyomların çıkartılması gerekebilmektedir.

İntramural Miyom

Rahîm duvarının içine yerleşen miyomlara intramural miyomlar denilmektedir. Kısırlık üzerine etkileri tartışmalıdır ancak bu bölgedeki miyom boyutu arttıkça yukarıda belirtilen diğer tüm şikayetlerde (kanama, ağrı, bası semptomları vb.) artma meydana gelebilir. Bu tip şikayetlere neden olursa cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir.

Subseröz Miyomlar

Subseröz miyomlar, rahmin dış kısmına bağlı büyüyen miyomlardır. Kötü gebelik sonuçları ile veya kısırlık ile ilgisi bulunmamaktadır. Hastada daha çok bası semptomlarına bağlı olarak şikayetlere yol açmaktadır.

 

Miyomun Tanısı Nasıl Konur?

Kadın doğum doktorları tarafından muayene esnasında miyomların tanısı koyulabilmektedir. Ayrıca ultrasonografi ile günümüzde miyomlar net olarak saptanabilir. Türü, boyutu ve oluşum yerlerine göre kesin tanısı koyulan miyomlar için cerrahi öncesi manyetik rezonans görüntülemeye (MRG) ihtiyaç duyulabilmektedir.

 

Miyom Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kanama, ağrı ve adet düzensizliklerine sebep olabilen miyomlar, bulunduğu bölgeye ve büyüklüklerine göre tedavi edilirler. Miyomların ilaç tedavisi uygulanarak tedavisi halen net olarak uygulanabilen bir tedavi yöntemi değildir. Laparoskopik (kapalı) ya da açık olarak yapılabilen miyom ameliyatları sonrasında ağrı ve kanamalarda ciddi azalma ve gebelik şansında artış görülebilir.

 1. Laparotomi ile (açık) miyomektomi: Bu ameliyat şeklinde, karın bölgesinde, cilde yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir kesi yapılarak, miyomektomi gerçekleştirilir. Yapılan bu kesi çoğunlukla sezaryen ameliyatı sırasında yapılan cilt kesisine benzer. Tıp dilinde transvers bir kesi denilen yatay bir kesi yapılır. Nadiren göbeğe doğru uzanan dik bir kesiye (vertikal) ihtiyaç duyulur. Günümüzde bu açık yolla yapılan cerrahi, yerini hasta açısından birçok avantajları bulunan kapalı (laparoskopik) myomektomi ameliyatına, tamamıyla bırakmak üzeredir.
 2. Laparoskopik (kapalı) miyomektomi: Bu ameliyat şeklinde hastaya büyük kesiler yapılmamaktadır. Hastaya yapılan en büyük cilt kesisi yaklaşık 1 cm uzunluğunda olmaktadır. Bu 1 cm’lik cilt kesisi çoğunlukla göbek hizasından yapılır. Bu göbek hizasından yapılan 1 cm’lik cilt kesisinden, gelişmiş teknolojiye sahip bir kamera, hastanın karnının içine yerleştirilir. Bu kamera sayesinde büyük büyütmede, dokular cerrahın karşısındaki ekrana yansıtılır ve çok titiz, hassas bir cerrahi uygulanmasını sağlar. Göbek seviyesinden yapılan bu kesi dışında, yarım santim uzunluğunda 1 veya 2 tane, miyom dokusunu çıkarmak için de 1 cm çapında farklı noktadan 1 adet cilt kesisi yapılır. Bu kesilerden içeriye yerleştirilen gelişmiş teknolojiye sahip cerrahi aletler ile ameliyat tamamlanır. Laparoskopik miyomektomi (kapalı miyom ameliyatı) ameliyatının süresi, tecrübeli ellerde yaklaşık olarak 60-90 dakikadır.
 3. Histereskopik miyomektomi: Bu ameliyat şeklinde karından herhangi bir kesi yapılmamaktadır. Histereskop denilen cerrahi alet ile rahmin içine vajenden girilerek yapılan bir ameliyat şeklidir. Ancak her miyom için bu ameliyat şekli mümkün değildir. Sadece submukoz miyomların tedavisinde uygulanabilen bir cerrahi şeklidir. Bu cerrahide özellikle 4-5 cm’den küçük miyomlarda yüz güldürücü sonuçlar alınmakta ve hasta aynı gün evine dönebilmektedir.

 

Detaylı bilgiler için kliniğimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıkla kalın..

Prof. Dr. H. Onur Topçu
Kadın Hastalıkları & Doğum-Tüp Bebek ve İleri Derece Jinekolojik Endoskopi Uzmanı

 


HASTA YORUMLARI

 

Merhabalar, Onur Hocamı buradaki yorumlardan tanıdım. Yaklaşık 10 yıldır yoğun kanamalar, uykudan uyandıran sancılar, rahimde kalınlaşma-büyüme, polipler, miyomlar ve sürekli cerrahi operasyonlar geçiriyordum. Artık o kadar canım yanmıştı ki açık ameliyata hiç sıcak bakmadım. Bu nedenle kapalı cerra hi araştırmaya başladım. Birçok doktor kapalı cerrahi ameliyatına yanaşmadılar. Açık ameliyatı önerdiler ve kabul etmedim. Ta ki Onur Hocam’ la tanışana kadar… Beni o kadar güzel aydınlattı ki hiç düşünmeden kapalı cerrahi rahim ameliyatını olmaya karar verdim ve oldum. Ertesi gün taburcu edildim. Bu benim için büyük bir rahatlıktı. Benim bir de miyomlarım idrar torbama baskı yaptığı için idrar tutamama sorunum vardı ve yaşam kalitem bitmişti. Ürologların vermediği ilaç kalmamıştı. Bu sorunumu da Onur Hocam ortadan kaldırdı. Şimdi ise çok rahatım. Her şey için Onur Hocam ve ekibine sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizi… Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.

Gön*** G***

Yıllardır ertelediğim ve daha öncesinde alanında oldukça yetkin olduğunu düşündüğüm dört uzman doktor görüşü ile sadece myom sıkıntım olduğunu sandığım rahatsızlığımın rahim damarlarının varisleşmesi etkisi ile ekstra ağrılı olduğunu öğrendim ve sadece çok kıymetli Onur Bey bana myom almanın bendeki sancı ve ağrıları dindirmeyeceğini söylemesi, muayene esnasında kaygı ve heyecanla bahsetmeyi unuttuğum(nedense doktor karşısında bir tutukluk olur ya hani:) )her bir şikayetimi kendisinin benden çok daha doğru ve peş peşe sıralaması ilk muyaenede çok büyük bir güven duymamı sağladı. Kendimi tam bir güven ve huzur ile ona emanet ettim ve çabucak ameliyat olmaya karar verdim. Çevremde benim gibi rahatsızlıklar yaşamış ve ameliyat olmuş tüm tanıdıklarıma göre çok daha konforlu ve hızlı iyileşme süreci gösteren oldukça başarılı bir ameliyat geçirdim. Her an sorularıma olabildiğince çabuk dönüt vermesi iyileşme sürecimde de kaygı yaşamamamı sağladı. İyi ki onca zaman ertelemeşim ki kader karşıma böylesi bir uzman çıkardı. Çevremdeki her kadın hastalıkları şikayeti olan dostuma sonuna kadar referans oluyor, o gönül rahatlığıyla da buradan eski ben gibi arayış içerisinde olan hemcinslerime şiddetle tavsiye ediyorum. Kendimi ona, kızlarımı da kıymetli eşine emanet etmekten çok mutluyum..İyi ki yollarımız kesişti, gerçekten çok çok mutluyum sizleri tanıdığıma canım doktorlarımız

Bil*** U***
Merhaba Onur hocam da miyom ameliyatı oldum iyi ki kendisini Dicle ünv. den meslektaşı Nurullah hocam sayesinde tanıdım işinin ehli ve tecrübesi sayesinde miyomumun tamamını histereskopiyle temizledi , yapısı gereği temizledikçe içerden dışarı doğru büyüyen ve ölçümün üstünde bir miyomu tek operasy onla bitirdi .Ameliyat sonrası hiçbir sıkıntı yaşamadan geçirdim normal hayatıma dönüşümde hızlı oldu. Daha önce bu ameliyatı histereskopiyle farklı bir doktorda olmuştum ameliyat sonrası sıkıntı yaşamadım fakat dr un ameliyatta miyomumun yapısını kesfedememesi sebebiyle ameliyat sonrası tamamına yakınını aldığını söylediği halde ameliyat sonrası kontrol de miyomumun yarısını bile temizlenmemisti 2. Ameliyatı yapacağını söyleyince tekrar aynı dr de olmak istemedim (cm olarak tek seferde alınabilir daha kücük bir miyom olmasına ragmen 2. Ameliyatta da temizleyemezse fikri baskın bastı maalesef ve 2. Ameliyat stresiyle maalesef bir süre ameliyatı erteleyip miyomun tekrar büyümesine ve fazla kanamalarımın olması gibi problemlere yol acıncaya kadar süreci uzatmama sebep oldu. Fakat Onur hoca daha büyük bir miyomu tek seferde temizledi .Bu konu da hem Meslektaşları tarafından tavsiye edilebilen hem de hasta öykülerindeki başarısıyla Ankara da tercih edilebilecek bir dr kesinlikle kendisinin görüşünü almadan karar vermenizi tavsiye etmem tekrar teşekkür ediyorum kendisine
Hel*** K***

Onur hoca sürecin en başından ameliyat sonrasına kadar her aşamada çok destekçi ve cesaretlendirici oldu. Sürecin tüm detaylarını eksiksiz ve net bir şekilde anlatarak bizi en iyi ve doğru şekilde bilgilendirdi. Onur hocama çok teşekkür ediyor ve kesinlikle bu alanda bir doktor arayışında olanlara t avsiye ediyorum.

Arz*** A***

 

Ben Çinde yaşıyorum. Yoğun ve uzun süren kanamalar nedeniyle, yaptırdığım tetkiklerle birlikte Onur hocadan online randevu aldım. Görüşmemizde rahim içi miyom teşhisi koydu ve ameliyat olmam gerektiğini anlattı. Çok bilgili ve açıklayıcı şekilde her sorumu özenle yanıtladı, beni çok rahatlattı. 6 ay sonra Türkiye’ye geldiğimde de operasyonumu başarıyla gerçekleştirdi. Sonrasında da sık sık arayarak ilgilendi. Bilgi ve deneyiminin yanı sıra, nezaketi ve ilgisiyle de güven hissi verdi. Kendisi ve ekibine sonsuz teşekkürler…

Zey*** G***

İyi günler, eşim panik atak hastası. Rahimde teşhis konduğu zaman en büyüğü 7 cm olan çok fazla (kum torbası gibi demiş doktor) myomlar vardı. Acil ameliyat olmalısın, açık yapılacak, tek tek temizleyemeyiz, tüm rahim, yumurtalıklar ve tüpler alınacak, 3 gün hastanede yatacaksın. Biri bile kötü huyl u çıkarsa kemoterapi vs. Sert ve kesin bir tavırla anlatmış kıymetli doktor. Tabi nereden bilsin, hastane korkusu olan panik atak hastası olan karşısındaki kişiyi zor ikna etmişim kontrole gitmeye. Tam 5 sene kaçtı ameliyattan. Bu arada komşularımızla açık ameliyat olanları ve yaşadıklarını da gördü. Panik bozukluğu iyice ilerledi. Bir şekilde ameliyat da olması lazım. Aradan 5 yıl geçmiş 7cm olan kaç cm olmuş belli değil. Eşime fark ettirmeden doktor aramaya başladım ve kısmet Onur Bey’i buldum. Kendisine durumu anlatan bir eposta gönderdim. Sonuçta panik atak hastası, hastane korkusu olan özel bir hasta ile sabırla ilgilenmesi gerekecekti. Sağ olsun yardımcı olmayı kabul etti. Ama bizim Onur Bey’e uğramamız için bir ay daha uğraşmamız gerekti. Muayenede myomlarin daha da büyüdüğü, yayıldığı ve vaginaya baskı yapacak hale geldiğini öğrenmiş olduk. Zaten geçmeyen bel ağrılarının sebebinin myomlar olabileceği bize fizik tedavi uzmanınca ifade edilmişti. Ama sadece kontrol için gidelim diye ikna etmiştik. Ameliyat olma niyeti yoktu eşimin. Doktorumuz iki gün sonraya boş günüm var. Hemen yapalım yoksa 3 ay beklemeniz gerekebilir dedi ve eşimi bir şekilde ikna etti. Görüşmede ben yumurtalıklar alınmasın demiştim. Onur Bey eşimin yaşını, menopoza çoktan girmiş olduğunu ve psikolojik sıkıntılarından dolayı düzenli takip yaptıramama ihtimalini dikkate alarak tümünün alınmasını tavsiye etti ve kararı bize bıraktı. Sonunda ameliyat başarılı bir şekilde kapalı olarak yapıldı. Hatta myomlarin çok fazla yayılmış olması nedeniyle beklenenden biraz daha uzun sürdü. Sanırım başka bir hekim bu durumda açığa döner bu kadar uğraşmayabilirdi. Bir gece hastanede kaldık. Ertesi günü taburcu olduk. Ameliyat sırasında kan verilmesine ihtiyaç duymamış doktorumuz. Ameliyat sonrası bizim talebimiz doğrultusunda (panikiz biraz) kan testleri tekrar yapıldı. Kan değerleri normaldi. 3 saate yakın süren ameliyatta kan verilmemiş olmasına rağmen kan değerlerinin hala normal olması Onur Bey’in işinin ehli olduğunu gösteriyor bence. Ameliyat sonrası ağrı kesici bile kullanmak zorunda kalmadık desem yalan olmaz. Şimdi 6 hafta oldu. Ameliyattan hemen sonra eşim normal hayatına döndü. Kimseye muhtaç olmadı. Hasta psikolojisine girmedi. Doktorumuza teşekkür ediyor, herkese kapalı ameliyat yaptırmasını, Onur Bey ile görüşmeden açık ameliyatı kabul etmemesini tavsiye ediyorum. Teşekkürler Onur Bey. Herşey gönlünüzce olsun.

Ram… U…

Mardin’den ilgisine ve bilgisine güvenerek gelip son derece zor bir ameliyatı rahat ve başarılı bir şekilde tamamlayan sevgili Onur Hoca’ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Hem mesleki hem de insanı yönüyle takdire şayan bir hekim.
Bir… Çel….

Sayın Onur Topçu beyefendi kendimi kadın doğum alanında emanet edebileceğim tek doktor diyebilirim.Nitekim daha ilk görüşmede mesleğinde kendine olan güvenini çok iyi gözlemliyorsunuz.Ameliyat öncesi ve sonrası insan psikolojisine hakimliği de oldukça etkileyici.İyi ki varsınız kıymetli doktorum.
Dem.. T..

Ben Onur hocama canımın içi doktorum diyrm. Mesleğinde kendine olan güvenini rahatlıkla görürsünüz.Ameliyattan çok korkan şirincanlı biriym. 16 cm lik miyomdan kurtardı beni. Kendi harika,mesleğinde harika bi hocaa. O benim kahramanım.??
Seb.. K..

Bir yıl önce rahimde neredeyse portakal büyüklüğünde miyom olduğunu öğrendim.muayene eden Dr.açık ameliyat olmam gerektiğini kapalı ameliyat ile alınamayacağını söyledi.açık ameliyattan çok korktuğum için yeni Dr.araştırmaya başladım.bu konuda en başarılı isim olarak Dr.Onur Topçu’yu gördüm.muayeneye gittiğimde mesleki bilgisi,güleryüzü ve ilgisiyle ikna oldum ve ertesi günü 5 Ocak 2022 de ameliyata karar verdik.başarılı bir ameliyatla bu sıkıntımdan kurtuldum.bir gece hastanede kaldım.iki gün sonrada neredeyse normal hayatıma döndüm.antibiyotik dışında ağrı kesici bile kullanmadım henüz.Onur Topçu hocama binlerce teşekkür ediyorum.sağlık ve başarılarının devamını diliyorum.??

ser.. g..

 

Laparoskopik miyom ameliyatım öncesinde ve sonrasında bilgisiyle, ilgisiyle tüm süreci başarılı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizi sağlayan değerli doktorum Sayın Doç.Dr Hasan Onur Topçu beyefendiye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İyi ki kendisini tanımışız. Tıp bilgisi yanında hasta psikolojisini de çok önemseyen sizin gibi değerli hocalarımızın çoğalması dileğiyle.

et..yürü

 

Two years ago I had uterine fibroids, where i had had serval operations to clear them in vain. Dr Hassan Onur performed myomectomy surgery on me and he excellently removed 63 Fibroids. One year later Dr Onur suggested i do IVF treatment, Which I ended up going through and miraculously got Pregnant on first attempt. I want to thank Dr Onur Hassan for the miracles you have brought to my life and difference you make in lives of your patients. You are truly a remarkable Doctor and professional that we respect and trust. Thank you for your incredible care, comfort and concern during the procedure and visits . Now I am a normal and healthy mother to be.

…y

 

Merhaba , Evleneli 10 ay olmuştu ve son 3 ayda adetimde düzensizlik olmaya başlamıştı.Son 3 aya kadar 28 günde düzenli adet olan biriydim.Her kadının olduğu gibi adet dönemimde ağırlarım vardı.Evlendiğimde asla bebek sahibi olma konusunda bir sıkıntımın olmayacağını düşünüyordum ama bu zamana kadar hiç kadın doğumda muayene olmamıştım. Düzensizliğimin başlaması ile özel bir hastanede muayene için gittim ve çikolata kistimin olduğunu ve altı ay kadar beklemem gerektiğini kendiliğinden gebe kalıp kalamayacağımı denememiz gerektiğini söyledi çünkü eşim ve ben ayrı şehirlerde sahada mühendisiz.Yumurtlama dönemi yanyana olamadığımız için beklememiz gerektiğini söyledi.Ben kist olayına adapte olduğum için 5 günde 6 doktorla görüştüm ve fikirlerini aldım.Bu konuda işinin en iyisi olan Dr.Onur Topçu onunla görüşmem gerektiği en güvenilir isimlerden biri olduğunu öğrendim. Hemen Onur hocamı aradım ve ertesi gün yanına gittim . Bir erkek doktora muayene olmak benim için korkunçtu ama onur hocam size kendinizi kötü hissetmemeniz için elinden geleni yapıyor.İlk gittiğimde hastalığın ne olduğunu sıkılmadan yavaş yavaş belki 30 dakika sadece anlattı .Muayene sonucu 9-7-6 cm sağ tarafımda çikolata kisti ,sol tarafımda 4cm çikolata kisti ve 2 cm myom vardı.Sağ tarafımdaki bir kist yumurta içerisinde idi.En önemlisi kan testinde AMH değeri ise 0.09 çıktı.Durumum oldukça ciddi ve normal yoldan bebek sahibi olmak benim için imkansız.Planlanan önce adetimin 2.günü yumurta alınacak embriyo oluşturulacaktı. Embriyo için en az 2 kez deniycektik çünkü sol tarafımda yeterli yumurtam yoktu.30 gün boyunca bekledik ve ben çok stresten dolayı adet olmadım. Bu 30 gün size nasıl geçti anlatamam. Bu süreçte onur hocamı ne kadar çok aradığımı mesaj çektiğimi bilmiyorum sürekli sorular soruyorum adet olmadıkça kendimi eşimi hatta onur hocamı da bunaltıyordum.Sağolsun hiç sıkılmadan her mesajıma hemen dönüyordu . Bir seferinde artık arayıp sakinleştirmişti . O kadar muhteşem bir kişi ki yoğunluğunun yanı sıra sizinle konuşacak zaman oluşturuyor. Ameliyat için muayeneye gittim ve ameliyat olursam embriyo oluşturmadan önce ne kaybederimi konuştum.Sağ tarafımda ne olursa olsun o kistler alınacak ve zaten o yumurtadan biz rezerv beklemiyorduk. Herşeyi tüm olacakları anlattı onur hocam ve ertesi gün bir hastasının ameliyatı iptal olduğu için ameliyat olacaktım.Sabah ameliyat için ailemle gittiğimde onur hocam da oradaydı.Ben ameliyat öncesi göremem sanıyordum onur hocamı ama kendisi ameliyat öncesi ve ameliyat hanede siz uyutulana kadar yanınızda oluyor.Bu konuda kendinizi inanılmaz umutlu ve güçlü hissediyorsunuz.Çünkü doktorunuz yanınızda ve ailenizi göremediğiniz yerde size aile o oluyor.Ameliyatım da her şey çok güzel geçti ve sağ yumurtamda ki kisti yumurtama zarar verilmeden alındı. Neden onur hoca neden gitmeliyim diye düşünmemeniz için söylüyorum en iyi cerrahlardan biri yumurtaya zarar vermeden kisti aldı. Şimdi iyileşme sürecindeyim ve hiç birşeyi riske atmamak için bir sonraki adet dönemimde embriyo dondurmak için yanına gitçez eşimle . Ve inanıyorum ki bebeklerimi elime alana kadar onur hocamı yine bunaltcam ama hastalarına karşı çok sabırlı Kimsenin bu durumda olmasını istemem ama bir çok kadında bu kistin olduğunu öğrendim Bu kadar uzun yazmamın sebebi başımdan geçenler belki bir arkadaşın hikayesiyle çakışır ve ne yapmam gerek diye düşünmeden Dr.Onur TOPÇU hocamızı arayın ve görüşün, cerrahi operasyon ya da tüp bebek konusunda olsun ona güvenin ve gönül rahatlığı ile sırtınızı ona dayayın. İyi ki varsınız hocam sevgi saygı ile.

top..kdan

 

Hocamızın yaptığı kapalı rahim,miyom ameliyatı sonrası aynı akşam hiç ameliyat olmamışım gibi dimdik ayaktaydım.1 gece hastanede kaldım.Sonrasında da 1 tane bile ağrı kesici içmeden arada sırada gelen ufak tefek karın ağrısı dışında hiçbir şikayetim olmadı. 7 gün sonra işime döndüğümde kimse inanamadı ameliyat olduğuma.Hocamıza binlerce kez teşekkür ediyorum.Iyi ki varsınız..

gül ay..un

 

Ataturk’un “ Beni Turk Hekimlerine Emanet Ediniz “ sozu gercekten dogru bir soz’dur Dr. Onur Topcu isini dogru yapan hastalarina guven veren bir Doktor bu yuzden ingiltere de yasadigim halde ingiltere de ameliyat olmayi reddedip kendisine basvurdum ameliyata alindigimdan itibaren her daim yanimda oldu guvenilir,durust bir insan butun endiselerimi bir dakika da yok etti ameliyatin ertesi gunu ayaga kalkip yurudum kendisine minnettarim muhtesem bir doktor dun itibariyle sorunsuz bir sekilde ingiltere’ye geri dondum kendisine cok tesekkur ederim iyi ki varsiniz hep var olun saygi ve selamlar.

ze..anli

 

2018 yılında, uzman doktor olarak çalıştığım İstanbul’dan, kendisine çok güvendiğim ve gözü kapalı kendimi emanet edebileceğime inandığım için Dr. Onur Bey tarafından laparoskopik myomektomi operasyonu için Ankara’ ya geldim. Yoğun çalışma koşullarım yüzünden geciktirdiğim için en büyüğü 12 cm olan bir iki adet büyük myom ve çok sayıda küçük myom doktorum tarafından başarıyla alındı. İlgisi ve pozitif enerjisi, işinin ehli ve yetenekli bir cerrah olmasının yanında kendinizi güvende hissetmenize neden oluyor. Herşey için Dr. Onur Bey ve ekibine teşekkürler.

cen..lik

 

Hastalarına karşı guleryuzlu, samimi, içten işini sevgiyle yapan dalında son derece başarılı bir doktor.Laporoskopik histerektomi ameliyati basariyla yapmış sağlığına kavuşmuş bir hasta olarak sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Sevgilerimle?

a..t

 

Korkarak muayeneye gittiğim ardından emin ellerde olduğumu hissettiren bir doktor. 19 cm olan kistimi sadece 3 kesi yeri ile iz dahi kalmadan ameliyat etti. Gerek ameliyat öncesi gerek ameliyat sonrası ilgisi, alakası iyi ki Onur Hoca ile karşılaşmışım dedirtiyor. Tereddütsüz Onur Hocama gitmenizi tavsiye ederim. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Su… irmenci.

 

Onur hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. 13 cm lik miyomumu kapalı ameliyatla aldı. Ameliyattan bir gün sonra da evime gidebildim. İlk muayenesi sırasında o kadar güven vermişti ki, ne dediyse o şekilde tüm süreç gerçekleşti. Daha önce gittiğim hastanelerde açık ameliyatla bile rahminizi alabiliriz demişlerdi. Allah ondan razı olsun, böyle hekimlerimiz olduğu için çok şanslıyız.

Zer.in Ak…lı

 

Mardin’den Onur hoca için geldim. Kapalı ameliyatlardaki ününü Mardin’de bilmeyen yok. Çok şükür benim de miyomumu kapalı yöntemle aldı, beni sağlığıma kavuşturdu.

Em..e Ak..u

 

Tam rahim ağzına yakın büyük bir miyomum vardı. Yeri riskli, rahmini de alabiliriz dediklerinde dünyam başıma yıkılmıştı. Onur hocayı internette araştırma yaparken buldum ve bana o kadar güven verdi ki, zor, çok riskli dedikleri ameliyatımı hem de kapalı yöntemle gerçekleştirdi. Kapalı ameliyat sonrası çok az ağrım oldu. Hemen ayağa kalkabildim. Allah ondan razı olsun.

Sü…ye Ad..el

 

Miyom ameliyatım için Iğdırdan geldim. Hocamızdan çok memnunum. Açık yapılamaz denen ameliyatımı, kapalı bir şekilde yaptı. Allah ondan razı olsun.

K.E.

 

Daha önce Elazığ’da birçok doktora gittim. Rahmimde miyom vardı. Burdaki doktorlar çok tehlikeli, rahmin alınabilir dediler. Ben de araştırmalarım sonucunda Onur hocayı buldum, açık ameliyatta bile rahim alınabilir denilen miyomu, Onur hoca kapalı yöntemle aldı. Allah razı olsun Onur hocadan. Onun gibi doktorların olması bizler için büyük şans.

Şe..   …mur

 

Onur hocayı tüm miyom hastalarına tavsiye ederim. Kapalı ameliyatlarda Türkiye’nin en iyisi Onur hoca. 12 cm lik miyomumu kapalı yöntemle ameliyat ederek beni kurtardı. Ona çok teşekkür ederim.

Ra.. . ..ot

 

Başarılı bir laparoskopik myomektomi sonucunda sağlığıma kavuştum. Laparoskopik cerrahide çok başarılı bir hekim. Güleryüzü ile rahatlatıcı ve güven verici.

em..unoğlu

 

Elazığdan Onur hocam için geldim. Kimse 12 cm lik. Miyomumu ameliyat etmek istemedi. Bu miyom kapalı çıkarılmaz dediler. Ama Onur hoca ilk gördüğü andan itibaren bana çok güven verdi ve ameliyatımı kapalı olarak yaptı. Allah razı olsun ondan.

Ze… ler.

 

İki düşükten sonra miyom saptandı. Tehlikeli, rahim alınabilir denen miyomu Onur hoca kapalı yolla aldı. Şimdi gebeyim çok şükür. Ankara’da olsam Onur hocaya geleceğim gebelik takibine ama artık inşallah doğumda yanına geleceğim.

Bü… ik